Trả lời câu hỏi mục 5 trang 110 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Nêu những đặc điểm giúp em nhận biết được cây hạt kín và cho biết môi trường sống của chúng. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lý thuyết đặc điểm của thực vật hạt kín.

Lời giải chi tiết

Cây hạt kín là nhóm thực vật có mạch dẫn, có hạt nằm trong quả (nên gọi là hạt kín) và có hoa. Cơ quan sinh dưỡng có cả củ, rễ, thân và lá phát triển với nhiều hình dạng, kích thước khác nhau. 

Cây hạt kín mọc ở khắp nơi trên thế giới, cả ở trên cạn và dưới nước, ở vùng núi cao và nơi có tuyết bao phủ


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19: Đa dạng thực vật