Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

Bình chọn:
4.1 trên 611 phiếu
Lý thuyết hạt và các bộ phận của hạt

Hạt gồm có vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.Phôi của hạt gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm.

Xem chi tiết

Sử dụng kết quả quan sát hạt đỗ đen và hạt ngô để trả lời các câu hỏi trong bảng - trang 107

Lấy một hạt đỗ đen đã ngâm nước một ngày, dùng dao bóc vỏ đen sau đó tách đôi 2 mảnh hạt. Dùng kính lúp quan sát. Hãy tìm các bộ phận của hạt như đã ghi ở H33.1...

Xem lời giải

Chỉ ra những điểm khác nhau và giống nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô - trang 109

Nhìn vào bảng trên chỉ ra những điểm khác nhau và giống nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô.

Xem lời giải

Bài 1 trang 109 SGK Sinh 6

Điểm khác nhau giữa hạt cây Hai lá mầm và hạt cây Một lá mầm là: phôi của hạt cây Hai lá mầm thì có 2 lá mầm...

Xem lời giải

Bài 2 trang 109 SGK Sinh học 6

Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 SGK Sinh học 6

Sau khi học xong bài này có bạn nói rằng : hạt lạc gồm có ba phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chính xác không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 109 SGK Sinh học 6

Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây Hai lá mầm ?

Xem lời giải