Bài 32. Các loại quả

Bình chọn:
4.2 trên 515 phiếu
Lý thuyết các loại quả

Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.

Xem chi tiết

Em có thể phân chia các quả đó thành mấy nhóm - trang 105

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 105 SGK Sinh học 6. Có rất nhiều loại quả khác nhau. Quan sát tất cả các quả mang đến lớp hoặc các loại quả có trong H.32 hãy xếp những loại quả có nhiều điểm giống nhau vào một nhóm.

Xem lời giải

Quan sát hình H.32 có những quả nào thuộc mỗi nhóm đó - trang 106

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 106 SGK Sinh học 6. Quan sát hình H.32 có những quả nào thuộc mỗi nhóm đó.

Xem lời giải

Tìm xem chúng có đặc điểm khác nhau nào mà phân biệt thành 2 nhóm quả khô - trang 106

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 106 SGK Sinh học 6. Quan sát vỏ quả của các quả khô khi chín, tìm xem chúng có đặc điểm khác nhau nào mà phân biệt thành 2 nhóm quả khô? Hãy họi tên 2 nhóm đó...

Xem lời giải

Tìm điểm khác nhau giữa nhóm quả hạch và nhóm quả mọng - trang 106

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 106 SGK Sinh học 6. Tìm điểm khác nhau giữa nhóm quả hạch và nhóm quả mọng. Trong H.32 có những quả nào thuộc nhóm quả hạch, quả nào thuộc nhóm quả mọng. Thêm ví dụ về những quả mọng và quả hạch.

Xem lời giải

Bài 1 trang 107 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 107 SGK Sinh học 6. Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt có ở địa phương của em.

Xem lời giải

Bài 2 trang 107 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 107 SGK Sinh học 6. Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào ? Hãy kể tên ba loại quả mọng và ba loại quả hạch có ở địa phương của em.

Xem lời giải

Bài 3 trang 107 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 107 SGK Sinh học 6. Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 107 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 107 SGK Sinh học 6. Người ta đã có những cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả thịt ?

Xem lời giải