Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bình chọn:
4.1 trên 738 phiếu
Lý thuyết những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ độ ẩm, không khí và nhiệt độ thích hợp.

Xem chi tiết

Kết quả của thí nghiệm cho ta biết hạt nảy mầm cần những điều kiện gì - trang 113

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Sinh học 6. Chọn một số hạt đỗ tốt, khô bỏ vào 3 cốc thủy tinh, mỗi cốc 10 hạt, cốc 1 không bỏ gì thêm, cốc 2 đổ nước cho ngập hạt khoảng 6 – 7 cm , cốc 3 lót xuống dưới những hạt đỗ một lớp bông ẩm rồi để cả 3 cốc ở chỗ mát (H35).

Xem lời giải

Hạt đỗ trong cốc thí nghiệm này có nảy mầm được không - trang 114

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 114 SGK Sinh học 6. Làm một cốc thí nghiệm có những điều kiện giống cốc số 3 trong thí nghiệm 1 rồi để trong hộp xốp đựng nước đá. Quan sát kết quả sau 3- 4 ngày.

Xem lời giải

Hãy giải thích cơ sở của một số biện pháp kỹ thuật - trang 114

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 114 SGK Sinh học 6. Vận dụng những hiểu biết về các điều kiện nảy mầm của hạt, hãy giải thích cơ sở của một số biện pháp kỹ thuật sau: Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to nếu đất bị úng phải tháo hết nước ngay...

Xem lời giải

Bài 1 trang 115 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 115 SGK Sinh học 6. Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thí nghiệm nào để làm đối chứng ? Giữa cốc đối chứng và cốc thí nghiệm chỉ khác nhau về điều kiện nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 115 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 115 SGK Sinh học 6. Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 115 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 115 SGK Sinh học 6. Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống ?

Xem lời giải