Bình chọn:
4.2 trên 633 phiếu
Chọn một số hạt đỗ tốt, khô bỏ vào 3 cốc thủy tinh, mỗi cốc 10 hạt, cốc 1 không bỏ gì thêm, cốc 2 đổ nước cho ngập hạt khoảng 6 – 7 cm , cốc 3 lót xuống dưới những hạt đỗ một lớp bông ẩm rồi để cả 3 cốc ở chỗ mát (H35). Chọn một số hạt đỗ tốt, khô bỏ vào 3 cốc thủy tinh, mỗi cốc 10 hạt, cốc 1 không bỏ gì thêm, cốc 2 đổ nước cho ngập hạt khoảng 6 – 7 cm , cốc 3 lót xuống dưới những hạt đỗ một lớp bông ẩm rồi để cả 3 cốc ở chỗ mát (H35).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Làm một cốc thí nghiệm có những điều kiện giống cốc số 3 trong thí nghiệm 1 rồi để trong hộp xốp đựng nước đá. Quan sát kết quả sau 3- 4 ngày. Làm một cốc thí nghiệm có những điều kiện giống cốc số 3 trong thí nghiệm 1 rồi để trong hộp xốp đựng nước đá. Quan sát kết quả sau 3- 4 ngày.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 114 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hãy giải thích cơ sở của một số biện pháp kỹ thuật - trang 114 Hãy giải thích cơ sở của một số biện pháp kỹ thuật - trang 114

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 114 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 115 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 115 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 115 SGK Sinh học 6. Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thí nghiệm nào để làm đối chứng ? Giữa cốc đối chứng và cốc thí nghiệm chỉ khác nhau về điều kiện nào ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 115 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 115 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 115 SGK Sinh học 6. Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 115 SGK Sinh  học 6 Bài 3 trang 115 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 115 SGK Sinh học 6. Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống ?

Xem chi tiết