ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT

Bình chọn:
4.6 trên 126 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Đại cương - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Đại cương - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Đại cương - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Đại cương - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Đại cương - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Đại cương - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Đại cương - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Đại cương - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Đại cương - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Đại cương - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Đại cương - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Đại cương - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Đại cương - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Đại cương - Sinh 6

Xem lời giải

Lý thuyết đặc điểm chung của thực vật

Lý thuyết về đặc điểm chung của thực vật. Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú.

Xem chi tiết

Lý thuyết có phải tất cả thực vật đều có hoa

Thực vật có hoa là những thực vật mà có quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về thực vật - Trang 10

Em có nhận xét gì về thực vật

Xem lời giải

Hãy rút ra đặc điểm của giới thực vật. - Trang 11

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 11 SGK Sinh học 6. Hãy rút ra đặc điểm của giới thực vật.

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 SGK Sinh 6

Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 SGK Sinh học 6

Đặc điểm chung của thực vật là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 12 SGK Sinh học 6. Thực vật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi bài tập trang 12 SGK Sinh học 6

Quan sát 5 cây xanh, điền vào bảng sau.

Xem lời giải

Đánh dấu ✓vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có - trang 13

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 13 SGK Sinh học 6.

Xem lời giải

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu - trang 14

Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau.

Xem lời giải

Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm - trang 15

Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm. Kể tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

Xem lời giải

Bài 1 trang 15 SGK Sinh 6

Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Xem lời giải

Bài 2 trang 15 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 15 SGK Sinh học 6. Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất