Bình chọn:
4.5 trên 218 phiếu
Xem H19.1 cho biết: Tên các bộ phận ở lá, chức năng quan trọng nhất của lá là gì? Xem H19.1 cho biết: Tên các bộ phận ở lá, chức năng quan trọng nhất của lá là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 61 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Quan sát H19.2  hoặc các lá đã mang đến lớp: Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt của phiến lá so với cuống... Quan sát H19.2 hoặc các lá đã mang đến lớp: Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt của phiến lá so với cuống...

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 61 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hãy tìm 3 loại lá có kiểu gân khác nhau. Hãy tìm 3 loại lá có kiểu gân khác nhau.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Chọn 1 lá đơn và 1 lá kép trong số lá đã mang đến lớp. Chọn 1 lá đơn và 1 lá kép trong số lá đã mang đến lớp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 63 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Quan sát hình 19.5 và 3 mẫu vật thật về các kiểu xếp lá trên thân và cành. Quan sát hình 19.5 và 3 mẫu vật thật về các kiểu xếp lá trên thân và cành.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 63 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 64 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 64 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 64 SGK Sinh học 6. Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 64 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 64 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 64 SGK Sinh học 6. Hãy cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 64 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 64 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 64 SGK Sinh học 6. Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Xem chi tiết