Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

Bình chọn:
4.3 trên 305 phiếu
Lý thuyết đặc điểm bên ngoài của lá

Lý thuyết đặc điểm bên ngoài của lá. Lá gồm có phiến và cuống, trên phiến có nhiêu gai.

Xem chi tiết

Tên các bộ phận ở lá - trang 61

Xem H19.1 cho biết: Tên các bộ phận ở lá, chức năng quan trọng nhất của lá là gì?

Xem lời giải

Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng - trang 61

Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng

Xem lời giải

Hãy tìm 3 loại lá có kiểu gân khác nhau - trang 62

Hãy tìm 3 loại lá có kiểu gân khác nhau.

Xem lời giải

Chọn 1 lá đơn và 1 lá kép trong số lá đã mang đến lớp - trang 63

Chọn 1 lá đơn và 1 lá kép trong số lá đã mang đến lớp.

Xem lời giải

Có mấy kiểu xếp lá trên thân, cành? Là những kiểu nào - trang 63

Quan sát hình 19.5 và 3 mẫu vật thật về các kiểu xếp lá trên thân và cành.

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 64 SGK Sinh học 6. Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 SGK Sinh học 6

Hãy cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây.

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 SGK Sinh học 6

Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Xem lời giải