CHƯƠNG VII. QUẢ VÀ HẠT

Bình chọn:
4.6 trên 114 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 5 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 5 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Xem lời giải

Lý thuyết tổng kết về cây có hoa

Cây có hoa là một thể thống nhất vì: Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.

Xem chi tiết

Lý thuyết những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ độ ẩm, không khí và nhiệt độ thích hợp.

Xem chi tiết

Lý thuyết phát tán của quả và hạt

Quả và hạt có những đặc điểm thích nghi với nhiều cách phát tán khác nhau

Xem chi tiết

Lý thuyết hạt và các bộ phận của hạt

Hạt gồm có vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.Phôi của hạt gồm rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm.

Xem chi tiết

Lý thuyết các loại quả

Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô và quả thịt.

Xem chi tiết

Lý thuyết tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Sống trong các môi trường khác nhau, trải qua quá trình lâu dài, cây xanh đã hình thành một số đặc điểm thích nghi.

Xem chi tiết

Em có thể phân chia các quả đó thành mấy nhóm - trang 105

Có rất nhiều loại quả khác nhau. Quan sát tất cả các quả mang đến lớp hoặc các loại quả có trong H.32 hãy xếp những loại quả có nhiều điểm giống nhau vào một nhóm.

Xem lời giải

Quan sát hình H.32 có những quả nào thuộc mỗi nhóm đó - trang 106

Quan sát hình H.32 có những quả nào thuộc mỗi nhóm đó.

Xem lời giải

Tìm xem chúng có đặc điểm khác nhau nào mà phân biệt thành 2 nhóm quả khô - trang 106

Quan sát vỏ quả của các quả khô khi chín, tìm xem chúng có đặc điểm khác nhau nào mà phân biệt thành 2 nhóm quả khô? Hãy họi tên 2 nhóm đó...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất