Bài 45. Nguồn gốc cây trồng

Bình chọn:
4.2 trên 298 phiếu
Lý thuyết nguồn gốc cây trồng

Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Tuỳ theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại.

Xem chi tiết

Hãy kể tên một vài cây trồng và công dụng của chúng - trang 144

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 144 SGK Sinh học 6. Hãy kể tên một vài cây trồng và công dụng của chúng? Cho biết cây được trồng nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Hãy nêu tên các cây cải trồng và cho biết bộ phận nào của chúng được sử dụng - trang 144

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 144 SGK Sinh học 6. Nhìn hình H45.1, hãy nêu tên các cây cải trồng và cho biết bộ phận nào của chúng được sử dụng?

Xem lời giải

Hãy kể tiếp vài ví dụ khác. Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Sinh học 6. Hãy kể tiếp vài ví dụ khác. Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?

Xem lời giải

Bài 1 trang 145 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 145 SGK Sinh học 6. Tại sao lại có cây trồng ? Nguồn gốc của nó từ đâu ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 145 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 145 SGK Sinh học 6. Cây trồng khác cây dại như thế nào ? Do đâu có sự khác nhau đó ? Cho một vài ví dụ cụ thể.

Xem lời giải

Bài 3 trang 145 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 145 SGK Sinh học 6. Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phấm chất tốt.

Xem lời giải