CHƯƠNG VIII. CÁC NHÓM THỰC VẬT

Bình chọn:
4.5 trên 75 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đế số 2 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đế số 2 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 10 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 10 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Xem lời giải

Lý thuyết khái niêm sơ lược về phân loại thực vật

Việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các bậc phân loại gọi là phân loại thực vật.

Xem chi tiết

Lý thuyết hạt trần - cây thông

Cây thông thuộc Hạt trần, là nhóm thực vật đã có cấu tạo phức tạp: thân gỗ, có mạch dẫn.

Xem chi tiết

Lý thuyết sự phát triển của giới thực vật

Giới Thực vật xuất hiện dần dần từ những dạng đơn giản nhất đến những dạng phức tạp nhất, thể hiện, sự phát triển.

Xem chi tiết

Lý thuyết lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Xem chi tiết

Lý thuyết hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín

Hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Chúng có một số đặc điểm, chung như sau:

Xem chi tiết

Lý thuyết nguồn gốc cây trồng

Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Tuỳ theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất