Bình chọn:
4.5 trên 72 phiếu
Bài 1 trang 136 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 136 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 136 SGK Sinh học 6. Đặc điểm chung của thực vật hạt kín.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 136 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 136 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 136 SGK Sinh học 6. Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm gì phân biệt, trong đó điểm nào là quan trọng nhất ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 136 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 136 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 136 SGK Sinh học 6. Vì sao thực vật Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 136 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 136 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 136 SGK Sinh học 6. Kể tên 5 cây Hạt kín có dạng thân, lá hoặc hoa, quả khác nhau.

Xem chi tiết
Hãy suy ra đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - trang 138 Hãy suy ra đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm - trang 138

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Sinh học 6. Từ bảng trên hãy suy ra đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 139 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 139 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 139 SGK Sinh học 6. Đặc điểm chủ yếu đế phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 139 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 139 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 139 SGK Sinh học 6. Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 139 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 139 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 139 SGK Sinh học 6. Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng dính sẵn lá vào một tờ giấy.

Xem chi tiết
Hãy chọn 1 trong 2 từ sau đây: Giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống - trang 140 Hãy chọn 1 trong 2 từ sau đây: Giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống - trang 140

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 140 SGK Sinh học 6. Hãy chọn 1 trong 2 từ sau đây: giống nhau, khác nhau để điền vào chỗ trống cho thích hợp.

Xem chi tiết
Hãy tiếp tục phân chia ngành Hạt kín thành 2 lớp - trang 141 Hãy tiếp tục phân chia ngành Hạt kín thành 2 lớp - trang 141

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Sinh học 6. Hãy tiếp tục phân chia ngành Hạt kín thành 2 lớp (Hai lá mầm và Một lá mầm) theo cách trên.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 141 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 141 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 141 SGK Sinh học 6. Thế nào là phân loại thực vật?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 141 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 141 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 141 SGK Sinh học 6. Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó.

Xem chi tiết
Tổ tiên chung của thực vật là gì - trang 142 Tổ tiên chung của thực vật là gì - trang 142

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Sinh học 6. Nghiên cứu sơ đồ, đọc kỹ các câu sau đây và sắp xếp lại trật tự cho đúng.

Xem chi tiết
Nhìn lại sơ đồ phát triển, cho biết ba giai đoạn đó là gì - trang 143 Nhìn lại sơ đồ phát triển, cho biết ba giai đoạn đó là gì - trang 143

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Sinh học 6. Nhìn lại sơ đồ phát triển, cho biết ba giai đoạn đó là gì?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 143 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 143 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 143 SGK Sinh học 6. Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào ? Vì sao chúng có thể sống được trong môi trường đó?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 143 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 143 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 143 SGK Sinh học 6. Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào ? Cơ thể của chúng có gì khác so với thực vật ở nước ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 143 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 143 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 143 SGK Sinh học 6. Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào ? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được với điều kiện đó ?

Xem chi tiết
Hãy kể tên một vài cây trồng và công dụng của chúng - trang 144 Hãy kể tên một vài cây trồng và công dụng của chúng - trang 144

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 144 SGK Sinh học 6. Hãy kể tên một vài cây trồng và công dụng của chúng? Cho biết cây được trồng nhằm mục đích gì?

Xem chi tiết
Hãy nêu tên các cây cải trồng và cho biết bộ phận nào của chúng được sử dụng - trang 144 Hãy nêu tên các cây cải trồng và cho biết bộ phận nào của chúng được sử dụng - trang 144

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 144 SGK Sinh học 6. Nhìn hình H45.1, hãy nêu tên các cây cải trồng và cho biết bộ phận nào của chúng được sử dụng?

Xem chi tiết
Hãy kể tiếp vài ví dụ khác. Giải thích tại sao có sự khác nhau đó? Hãy kể tiếp vài ví dụ khác. Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Sinh học 6. Hãy kể tiếp vài ví dụ khác. Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay