Bình chọn:
4.8 trên 65 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 15 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 15 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 15 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Phần Lá - Sinh 6 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Phần Lá - Sinh 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Phần Lá - Sinh 6

Xem chi tiết
Xem H19.1 cho biết: Tên các bộ phận ở lá, chức năng quan trọng nhất của lá là gì? Xem H19.1 cho biết: Tên các bộ phận ở lá, chức năng quan trọng nhất của lá là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 61 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Quan sát H19.2 hoặc các lá đã mang đến lớp: Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt của phiến lá so với cuống... Quan sát H19.2 hoặc các lá đã mang đến lớp: Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt của phiến lá so với cuống...

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 61 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất