CHƯƠNG IV. LÁ

Bình chọn:
4.8 trên 66 phiếu
Bài 1 trang 82 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 82 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 82 SGK Sinh học 6. Hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 82 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 82 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 82 SGK Sinh học 6. Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 82 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 82 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 82 SGK Sinh học 6. Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 82 SGK Sinh học 6 Bài 4 trang 82 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 82 SGK Sinh học 6. Từ thí nghiệm của nhóm 1, hãy cho biết nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ gì mà vẫn chứng minh được phần lớn nước do rễ hút vào cây thoát hơi qua lá ?

Xem chi tiết
Tìm các thông tin về lá biến dạng theo hướng dẫn - trang 83 Tìm các thông tin về lá biến dạng theo hướng dẫn - trang 83

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 83 SGK Sinh học 6. Quan sát cây xương rồng hoặc H25.1 và cho biết: Lá cây xương rồng có đặc điểm gì? Vì sao đặc điểm đó giúp cây có thể sống ở những nơi khô hạn thiếu nước?

Xem chi tiết
Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng - trang 85 Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng - trang 85

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 85 SGK Sinh học 6. Hãy liệt kê tất cả những đặc điểm về hình thái và chức năng của các loại lá biến dạng đã tìm hiểu ở trên vào bảng dưới đây, sử dụng các từ sau để gọi tên các loại lá biến dạng đó.

Xem chi tiết
Hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì - trang 85 Hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì - trang 85

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 85 SGK Sinh học 6. Xem lại bảng trên hãy cho biết sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 85 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 85 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 85 SGK Sinh học 6. Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì? Lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai có ý nghĩa gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 85 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 85 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 85 SGK Sinh học 6. Có những loại lá biến dạng phổ biến nào ? Chức năng của mỗi loại là gì ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 85 SGK Sinh học 6. Hãy phát hiện thêm những cây khác ở địa phương em có lá biến dạng, nói rõ lá biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài