Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

Bình chọn:
4.2 trên 408 phiếu
Lý thuyết cấu tạo trong của phiến lá

Phiến lá cấu tạo bởi :Lớp tế bào biểu bì trong suốt, vách phía ngoài dày có chức năng bảo vệ lá.

Xem chi tiết

Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước - trang 65

Những đặc điểm nào của biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong? Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước?

Xem lời giải

So sánh lớp tế bào thịt lá với biểu bì mặt trên - trang 66

So sánh lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên và lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới và trả lời các câu hỏi sau.

Xem lời giải

Hãy cho biết gân lá có chức năng gì- trang 66

Hãy cho biết gân lá có chức năng gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 67 SGK Sinh 6

Thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng, có nhiều lục lạp ở bên trong. Lục lạp là bộ phận chính thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 SGK Sinh học 6

Cấu tạo của phần thịt lá có những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 67 SGK Sinh học 6

Lỗ khí có những chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

Xem lời giải

Bài 4 trang 67 SGK Sinh 6

Phần lớn các loại cây đều có lá 2 mặt (trên và dưới) phân biệt nhau rõ ràng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 67 SGK Sinh học 6

Hãy tìm ví dụ về vài loại lá có hai mặt lá màu không khác nhau, cách mọc của những lá đó có gì khác với cách mọc của đa số các loại lá ?

Xem lời giải