Bình chọn:
4.1 trên 298 phiếu
Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước - trang 65 Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước - trang 65

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
So sánh lớp tế bào thịt lá với biểu bì mặt trên - trang 66 So sánh lớp tế bào thịt lá với biểu bì mặt trên - trang 66

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 66 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hãy cho biết gân lá có chức năng gì- trang 66 Hãy cho biết gân lá có chức năng gì- trang 66

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 66 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 67 SGK Sinh 6 Bài 1 trang 67 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 67 SGK Sinh học 6. Thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng, có nhiều lục lạp ở bên trong. Lục lạp là bộ phận chính thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 67 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 67 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 67 SGK Sinh học 6. Cấu tạo của phần thịt lá có những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 67 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 67 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 67 SGK Sinh học 6. Lỗ khí có những chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 67 SGK Sinh 6 Bài 4 trang 67 SGK Sinh 6

Giải bài 4 trang 67 SGK Sinh học 6. Phần lớn các loại cây đều có lá 2 mặt (trên và dưới) phân biệt nhau rõ ràng.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 67 SGK Sinh học 6 Bài 5 trang 67 SGK Sinh học 6

Giải bài 5 trang 67 SGK Sinh học 6. Hãy tìm ví dụ về vài loại lá có hai mặt lá màu không khác nhau, cách mọc của những lá đó có gì khác với cách mọc của đa số các loại lá ?

Xem chi tiết