Bình chọn:
4.2 trên 194 phiếu
Quan sát các loại củ, tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân. Kiểm tra cẩn thận các loại củ và phân loại chúng thành các nhóm dựa trên vị trí của nó so với mặt đất, hình dạng các củ... Quan sát các loại củ, tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân. Kiểm tra cẩn thận các loại củ và phân loại chúng thành các nhóm dựa trên vị trí của nó so với mặt đất, hình dạng các củ...

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 58 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Thảo luận: Thân củ có đặc điểm gì? Chức năng thân củ đối với cây? Thảo luận: Thân củ có đặc điểm gì? Chức năng thân củ đối với cây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 58 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Thảo luận: Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gì? Kể tên một số cây mọng nước mà em biết? Thảo luận: Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gì? Kể tên một số cây mọng nước mà em biết?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 58 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hãy liệt kê những đặc điểm của loại thân biến dạng mà em biết vào bảng dưới đây, chọn những từ sau để gọi đúng tên những thân biến dạng đó: thân củ, thân rễ, thân mọng nước. Hãy liệt kê những đặc điểm của loại thân biến dạng mà em biết vào bảng dưới đây, chọn những từ sau để gọi đúng tên những thân biến dạng đó: thân củ, thân rễ, thân mọng nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 59 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 59 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 59 SGK Sinh học 6. Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 59 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 59 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 59 SGK Sinh học 6. Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng với cây.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 59 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 59 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 59 SGK Sinh học 6. Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn?

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 60 SGK Sinh học 6 Bài tập 1 trang 60 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 60 SGK Sinh học 6. Tìm thêm 3 loại thân biến dạng, vai trò của chúng đối với cây và công dụng đối với con người.

Xem chi tiết