Bình chọn:
4.2 trên 194 phiếu
Quan sát các loại củ, tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân - trang 58 Quan sát các loại củ, tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân - trang 58

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 58 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Kể tên 1 số loại thân rễ và công dụng của chúng, tác hại của chúng - trang 58 Kể tên 1 số loại thân rễ và công dụng của chúng, tác hại của chúng - trang 58

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 58 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gì - trang 58 Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gì - trang 58

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 58 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hãy liệt kê những đặc điểm của loại thân biến dạng - trang 59 Hãy liệt kê những đặc điểm của loại thân biến dạng - trang 59

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 59 SGK Sinh học 6 Câu hỏi 1 trang 59 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 59 SGK Sinh học 6. Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 59 SGK Sinh học 6 Câu hỏi 2 trang 59 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 59 SGK Sinh học 6. Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng với cây.

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 59 SGK Sinh học 6 Câu hỏi 3 trang 59 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 59 SGK Sinh học 6. Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi bài tập 4 trang 60 SGK Sinh học 6 Trả lời câu hỏi bài tập 4 trang 60 SGK Sinh học 6

Giải bài tập 1 trang 60 SGK Sinh học 6. Tìm thêm 3 loại thân biến dạng, vai trò của chúng đối với cây và công dụng đối với con người.

Xem chi tiết