Bài 18. Biến dạng của thân

Bình chọn:
4.2 trên 302 phiếu
Lý thuyết biến dạng của thân

Một số loại thân biến dạng làm các chức năng khác của cây như:

Xem chi tiết

Quan sát các loại củ, tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân - trang 58

Quan sát các loại củ, tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân. Kiểm tra cẩn thận các loại củ và phân loại chúng thành các nhóm dựa trên vị trí của nó so với mặt đất, hình dạng các củ...

Xem lời giải

Kể tên 1 số loại thân rễ và công dụng của chúng, tác hại của chúng - trang 58

Kể tên 1 số loại thân rễ và công dụng của chúng, tác hại của chúng

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gì - trang 58

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 58 SGK Sinh học 6. Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gì? Kể tên một số cây mọng nước mà em biết?

Xem lời giải

Hãy liệt kê những đặc điểm của loại thân biến dạng - trang 59

Hãy liệt kê những đặc điểm của loại thân biến dạng mà em biết vào bảng dưới đây, chọn những từ sau để gọi đúng tên những thân biến dạng đó: thân củ, thân rễ, thân mọng nước.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 59 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 59 SGK Sinh học 6. Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa các củ: dong ta, khoai tây, su hào.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 59 SGK Sinh học 6

Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng với cây.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 59 SGK Sinh học 6

Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 60 SGK Sinh học 6

Tìm thêm 3 loại thân biến dạng, vai trò của chúng đối với cây và công dụng đối với con người.

Xem lời giải