Bình chọn:
4.2 trên 227 phiếu
Hình H50.1 vẽ phóng to một số dạng vi khuẩn. Nhìn vào đó, hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào? Hình H50.1 vẽ phóng to một số dạng vi khuẩn. Nhìn vào đó, hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 160 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Từ những số liệu trên em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên? Từ những số liệu trên em có nhận xét gì về sự phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 161 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 161 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 161 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 161 SGK Sinh học 6. Vi khuẩn có những hình dạng nào ? Cấu tạo của chúng ra sao ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 161 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 161 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 161 SGK Sinh học 6. Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào ? Thế nào là vi khuấn kí sinh, vi khuẩn hoại sinh ?

Xem chi tiết
Quan sát H50.2, điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp cho trước: vi khuẩn, muối khoáng và chất hữu cơ. Quan sát H50.2, điền vào các chỗ trống trong các đoạn câu sau đây bằng các từ thích hợp cho trước: vi khuẩn, muối khoáng và chất hữu cơ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 162 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Có những vi khuẩn ký sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn gây ra. Các thức ăn, rau, quả, thịt cá … để lâu (mà không qua ướp lạnh, phơi khô hoặc ướp  muối) thì sẽ như thế nào và có sử dụng được không? Có những vi khuẩn ký sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn gây ra. Các thức ăn, rau, quả, thịt cá … để lâu (mà không qua ướp lạnh, phơi khô hoặc ướp muối) thì sẽ như thế nào và có sử dụng được không?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 163 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Hãy kể tên một vài bệnh do virut gây ra. Hãy kể tên một vài bệnh do virut gây ra.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 164 SGK Sinh học 6.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 164 SGK Sinh học 6 Bài 1 trang 164 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 trang 164 SGK Sinh học 6. Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 164 SGK Sinh học 6 Bài 2 trang 164 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 164 SGK Sinh học 6. Vi khuẩn có vai trò gì trong nông nghiệp và công nghiệp ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 164 SGK Sinh học 6 Bài 3 trang 164 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 164 SGK Sinh học 6. Tại sao thức ăn bị ôi thiu? Muốn giữ cho thức ăn không bị ô thiu thì phải làm thế nào ?

Xem chi tiết