Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6


Đề bài

Câu 1 (4 điểm). Các bậc phân loại chính của Thực vật là gì ?

Câu 2 (4 điểm). Cơ quan sinh sản của thông là gì ? Cấu tạo ra sao ?

Câu 3 (2 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Giới Thực vật dược chia thành những ngành nào ?

A. Các ngành : Địa y, Tảo và Thực vật bậc cao.

B. Các ngành : Rêu, Dương xỉ, Hạt trần và Hạt kín.

C. Các ngành : Hạt trần, Hạt kín.

D. Các ngành : Vi khuẩn, nấm, Hạt trần và Hạt kín.

2. Quá trình phát triển của giới Thực vật được thành các giai đoạn chính theo trật tự sau :

A. Ba giai đoạn : xuất hiện thực vật ở nước xuất hiện thực vật ở cạn sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín.

B. Ba giai đoạn : xuất hiện thực vật ớ cạn xuất hiện thực vật ở nước sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín.

C. Ba giai đoạn : sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín  xuất hiện thực vật ở nước xuất hiện thực vật ờ cạn.

D. Ba giai đoạn : xuất hiện thực vật ở nước sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín  xuất hiện thực vật ở cạn.

Lời giải chi tiết

Câu 1 (4 điểm).

Các bậc phân loại chính của Thực vật là : Giới - Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài.

Loài là bậc phân loại cơ sở. Bậc càng thấp thì sự khác nhau giữa các thực vật cùng bậc càng ít. Như vậy, loài là tập hợp của các cá thể có nhiều đặc điểm gần nhau về hình dạng, cấu tạo…

Câu 2 (4 điểm).

Cơ quan sinh sản của thông là nón, bao gồm nón đực và nón cái.

- Nón đực: nhỏ, màu vàng, mọc thành cụm. Cấu tạo nón gồm : trục nón, vảy (nhị) mang túi phấn, túi phấn chứa các hạt phấn.

-  Nón cái : lớn hơn nón đực, mọc riêng lẻ từng chiếc. Cấu tạo gồm các phần như trục nón, vảy (lá noãn), noãn.

Câu 3 (2 điểm).

1

2

B

A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.