Bài 34: Thực vật

Bình chọn:
4.6 trên 142 phiếu
Thực vật

Lý thuyết Thực vật KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 115 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình trên và kể tên những loài thực vật trong hình mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 mục I trang 115 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào số liệu bảng bên, em hãy nhận xét về số lượng loài của mỗi ngành thực vật.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục I trang 115 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 34.1 và 34.2, nhận xét về kích thước và môi trường sống của thực vật.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 mục II trang 117 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ở những nơi khô hạn, có nắng chiếu trực tiếp thì rêu có sống được không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục II trang 117 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Để tránh mọc rêu ở chân tường, sân, bậc thềm gây trơn trượt và mất thẩm mĩ, chúng ta nên làm gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 mục II trang 117 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 34.4, cho biết cơ quan sinh dưỡng của dương xỉ có những đặc điểm gì?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 117 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 34.5, hãy nêu những đặc điểm giúp em biết được cây thông là cây hạt trần.

Xem lời giải

Câu hỏi 5 mục II trang 117 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể tên một số loài thực vật hạt kín mà em biết.

Xem lời giải

Hoạt động 1 mục II trang 117 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

So sánh các ngành thực vật về môi trường sống, cấu tạo đặc trưng (quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản), hình thức sinh sản.

Xem lời giải

Hoạt động 2 mục II trang 117 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các loài thực vật: rêu tường, lúa, đậu tương, bèo ong, hoa hồng, vạn tuế, bưởi, thông, cau vào các ngành thực vật phù hợp theo mẫu của bảng sau. Giải thích tại sao sắp xếp như vậy

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 119 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc thông tin trên và quan sát hình 34.8, cho biết việc trồng cây trong nhà có tác dụng gì? Kể thêm một số cây nên trồng trong nhà mà em biết.

Xem lời giải

Hoạt động 1 mục III trang 119 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 34.9, so sánh lượng chảy của dòng nước mưa ở nơi có rừng (Hình 34.9a) với đồi trọc (Hình 34.9b) và giải thích tại sao lại có sự khác nhau đó? Lượng chảy của dòng nước mưa có ảnh hưởng như thế nào đến độ màu mở và khả năng giữ nước của đất? Từ đó cho biết rừng hay đất trên đồi, núi trọc dễ bị xói mòn, sạt lở, hạn hán hơn?

Xem lời giải

Hoạt động 2 mục III trang 119 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 34.10 và nêu một số thiên tai ở nước ta. Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng thiên tai ngày càng gia tăng? Hãy đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng trên.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục III trang 119 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 34.11 cho ta biết những vai trò gì của thực vật? Em hãy kể tên một số loài động vật ăn thực vật và loại thức ăn của chúng.

Xem lời giải

Hoạt đông 3 mục III trang 119 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 34.12 và hoàn thành bảng theo mẫu sau. Có thể viết thêm các cây mà em biết.

Xem lời giải