Bài 43: Trọng lượng. Lực hấp dẫn

Bình chọn:
4.3 trên 72 phiếu
Lý thuyết Trọng lượng, lực hấp dẫn

Lý thuyết Trọng lượng, lực hấp dẫn KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 154 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 154 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Theo em, hiện tượng này đã làm ông nảy sinh ý tưởng gì về lực?

Xem lời giải

I. Lực hút của Trái Đất
Câu hỏi mục I trang 154 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm thêm ví dụ về lực hút của Trái Đất.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 154 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lực nào sau đây là lực hút của Trái Đất? - Lực làm cho chiếc thuyền nổi trên mặt nước. - Lực kéo chiếc thuyền bị chìm xuống khi bị nước tràn vào. - Lực đẩy thuyền đi theo dòng nước.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 154 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các lực vẽ  trong một mặt phẳng đứng dưới đây, lực nào có thể là lựt hút của Trái Đất? Vì sao?

Xem lời giải

III. Trong lượng và khối lượng
Câu hỏi mục III trang 154 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 154 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong các nội dung sau đây, nội dung nào phù hợp với khối lượng, với lực hút của Trái Đất, trọng lượng?

Xem lời giải

IV. Lực hấp dẫn
Câu hỏi mục IV trang 155 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trái Đất hút quả táo thì quả táo có hút Trái Đất không? Nếu có thì lực này gọi là gì?

Xem lời giải

Câu hỏi mục IV trang 156 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trang phục của các nhà du hành vũ trụ có khối lượng khoảng 50kg. Tại sao họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng?

Xem lời giải