Bài 2: An toàn trong phòng thực hành

Bình chọn:
4.5 trên 84 phiếu
An toàn trong phòng thực hành

Lý thuyết An toàn trong phòng thực hành KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu bài 2 trang 11 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, những hoạt động nào trong phòng thực hành ở hình bên là không an toàn?

Xem lời giải

I. Một số kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành
Câu hỏi mục I trang 11 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy cho biết mỗi biển báo trong Hình 2.2 có ý nghĩa gì? Cả 3 biển báo này có đặc điểm gì chung?

Xem lời giải

II. Một số quy định an toàn trong phòng thực hành
Câu hỏi 1 mục II trang 12 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao cần đeo kính bảo vệ mắt, đeo găng tay và mặc áo choàng (nếu có) khi làm thí nghiệm với hóa chất?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục II trang 12 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tại sao chúng ta cần phân biệt được những kí hiệu cảnh báo nguy hiểm trong phòng thực hành? b) Hãy chỉ ra nội dung cảnh báo về chất độc, chất ăn mòn, chất độc sinh học, điện cao thế, ứng với mỗi kí hiệu trong hình dưới đây.

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 12 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hai cột, cột (1) là "An toàn" và cột (2) là "Không an toàn" trên Phiếu học tập. Sắp xếp các tình huống dưới đây (chỉ cần ghi a, b, c, ...) vào đúng cột.

Xem lời giải