Chương V: Tế bào KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.2 trên 35 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 67 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vậy tế bào được cấu tạo từ những thành phần nào và chúng có chức năng gì để có thể giúp tế bào thực hiện những quá trình sống đó?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 67 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 19.1, nêu các thành phần chính của tế bào và chức năng của chúng.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 68 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát và mô tả sự khác nhau về cấu tạo giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 68 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 19.3, lập bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật.

Xem lời giải

Mở đầu trang 64 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vậy đã bao giờ em tự hỏi: Những sinh vật xung quanh chúng ta được hình thành từ đơn vị cấu trúc nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 64 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của các cơ thể sống?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 64 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 18.1, nêu nhận xét về hình dạng tế bào.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 64 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát kích thước tế bào vi khuẩn, tế bào động vật, tế bào thực vật trong hình 18.2 và cho biết tế bào nào có thể quan sát bằng mắt thường, tế bào nào phải quan sát bằng kính hiển vi?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 65 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bốn bạn học sinh phát biểu về hình dạng, kích thước của các loại tế bào khác nhau như sau:

Xem lời giải

Mở đầu trang 70 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quá trình nào đã giúp con người cũng như các sinh vật khác lớn lên như vậy.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 70 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 20.1 và trả lời các câu hỏi.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 70 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 20.1 và trả lời các câu hỏi.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 71 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 20.3 và cho biết cây ngô lớn lên nhờ quá trình nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 74 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ lại các loại tế bào đã quan sát được bằng kính hiển vi.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài