Bài 18: Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống

Bình chọn:
4.6 trên 87 phiếu
Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống

Lý thuyết Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Mở đầu trang 64 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vậy đã bao giờ em tự hỏi: Những sinh vật xung quanh chúng ta được hình thành từ đơn vị cấu trúc nào?

Xem lời giải

I. Tế bào là gì
Quảng cáo
decumar
Câu hỏi mục I trang 64 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của các cơ thể sống?

Xem lời giải

II. Hình dạng và kích thước tế báo
Câu hỏi mục II trang 64 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 18.1, nêu nhận xét về hình dạng tế bào.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 64 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát kích thước tế bào vi khuẩn, tế bào động vật, tế bào thực vật trong hình 18.2 và cho biết tế bào nào có thể quan sát bằng mắt thường, tế bào nào phải quan sát bằng kính hiển vi?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 65 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bốn bạn học sinh phát biểu về hình dạng, kích thước của các loại tế bào khác nhau như sau:

Xem lời giải