Chương VIII: Lực trong đời sống KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu bài 40 trang 144 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tuy chưa được học về lực nhưng chắc em đã không ít lần nghe nói tới lực. Em có thể xác định được những lực nào trong các hình bên?

Xem lời giải

Hoạt động 1 bài 40 trang 145 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong khi đá bóng người ta luôn phải tác dụng lực lên quả bóng, khi thì làm bóng bắt đầu chuyển động, khi thì làm bóng chuyển động nhanh dần, chuyển động chậm dần, dừng lại, đổi hướng chuyển động. Hãy thảo luận nhóm để xác định xem: mỗi hình ứng với tác dụng nào trong 5 tác dụng kể trên của lực và tìm cụm từ thích hợp cho các vị trí (1),(2),(3),(4),(5) mô tả trong Hình 1.3.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 bài 40 trang 145 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi tốc độ, hướng chuyển động.

Xem lời giải

Hoạt động 2 bài 40 trang 145 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nén một lò xo, kéo dãn dây chun (Hình 1.4). Mô tả sự thay đổi hình dạng của lò xo, dây cao su khi chịu lực tác dụng.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 bài 40 trang 145 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi hình dạng của vật. 2. Theo em, lực tác dụng lên vật có thể vừa làm thay đổi chuyển động của vật, vừa làm biến dạng vật không? Nếu có, hãy cho ví dụ hoặc dùng các lực trong hình ở đầu bài để chứng minh.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 bài 40 trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các lực ở hình đầu bài, lực nào là lực tiếp xúc, lực nào là lực không tiếp xúc?

Xem lời giải

Hoạt động 3 bài 40 trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thí nghiệm 1 (Hình 40.4) Thí nghiệm 2 (Hình 40.5)

Xem lời giải

Câu hỏi 4 bài 40 trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lực lò xo tác dụng lên xe A ở thí nghiệm 1 và lực xe B tác dụng lên xe A ở thí nghiệm 2 có gì khác nhau?

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 147 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 147 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Khi đặt một hộp bút lên tay, ta dễ dàng cảm thấy có lực tác dụng. Tuy nhiên, ta lại không thể nhìn thấy lực. Vậy theo em, làm thế nào để biểu diễn (vẽ) lực?

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 151 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 151 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Em có biết biến dạng này được sử dụng trong dụng cụ, thiết bị, máy móc nào khác không?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 151 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 151 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Hãy tìm ra 4 vật trong số các vật sau đây có thể biến dạng giống như biến dạng của lò xo:

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 154 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 154 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Theo em, hiện tượng này đã làm ông nảy sinh ý tưởng gì về lực?

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 154 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 154 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong các nội dung sau đây, nội dung nào phù hợp với khối lượng, với lực hút của Trái Đất, trọng lượng?

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 157 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 157 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Khi đi trên sàn nhà trơn ướt, ta có thể bị trượt ngã. Em có thể giải thích tại sao không?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 158 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 158 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mỗi em hãy tìm một ví dụ cho mỗi loại lực ma sát.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 158 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 158 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Hãy chỉ ra lực ma sát trong các tình huống sau đây và nói rõ nó có tác dụng cản trở hay thúc đẩy chuyển động?

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 160 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 160 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong hai phương tiện đường thủy ở trên thì tàu ngầm có tốc độ nhỏ hơn nhiều. Tại sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 161 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 161 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Hãy nghĩ cách dùng hai tấm cản có kích thước khác nhau để làm thí nghiệm chứng tỏ đặc điểm trên của lực cản của nước.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài