Bài 40: Lực là gì?

Bình chọn:
4.6 trên 129 phiếu
Lý thuyết Lực là gì?

Lý thuyết Lực là gì?

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu bài 40 trang 144 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tuy chưa được học về lực nhưng chắc em đã không ít lần nghe nói tới lực. Em có thể xác định được những lực nào trong các hình bên?

Xem lời giải

II. Tác dụng của lực
1. Lực và chuyển động của vật
Hoạt động mục II trang 145 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong khi đá bóng người ta luôn phải tác dụng lực lên quả bóng, khi thì làm bóng bắt đầu chuyển động, khi thì làm bóng chuyển động nhanh dần, chuyển động chậm dần, dừng lại, đổi hướng chuyển động. Hãy thảo luận nhóm để xác định xem: mỗi hình ứng với tác dụng nào trong 5 tác dụng kể trên của lực và tìm cụm từ thích hợp cho các vị trí (1),(2),(3),(4),(5) mô tả trong Hình 40.2.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 145 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi tốc độ, hướng chuyển động.

Xem lời giải

2. Lực và hình dạng của vật
Hoạt động mục II trang 145 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nén một lò xo, kéo dãn dây chun (Hình 40.3). Mô tả sự thay đổi hình dạng của lò xo, dây cao su khi chịu lực tác dụng.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 145 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi hình dạng của vật. 2. Theo em, lực tác dụng lên vật có thể vừa làm thay đổi chuyển động của vật, vừa làm biến dạng vật không? Nếu có, hãy cho ví dụ hoặc dùng các lực trong hình ở đầu bài để chứng minh.

Xem lời giải

III. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc
Câu hỏi mục III trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các lực ở hình đầu bài, lực nào là lực tiếp xúc, lực nào là lực không tiếp xúc?

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm thêm ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.

Xem lời giải

Hoạt động mục III trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thí nghiệm 1 (Hình 40.4) Thí nghiệm 2 (Hình 40.5)

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lực lò xo tác dụng lên xe A ở thí nghiệm 1 và lực xe B tác dụng lên xe A ở thí nghiệm 2 có gì khác nhau?

Xem lời giải