Trả lời câu hỏi 3 bài 40 trang 146 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong các lực ở hình đầu bài, lực nào là lực tiếp xúc, lực nào là lực không tiếp xúc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lý thuyết lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.

Lời giải chi tiết

- Lực tiếp xúc: hình b; hình c; hình d

- Lực không tiếp xúc: hình a.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 40: Lực là gì?


Hỏi bài