Chương X: Trái đất và bầu trời KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 179 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 179 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Có người nói ban ngày Mặt Trời chuyển động trên bầu trời từ Đông sang Tây. Em nghĩ gì về điều này?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 179 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 179 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Tìm thêm ví dụ về chuyển động nhìn thấy và chuyển động thực.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 179 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 179 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Theo em, có thể giải thích hiện tượng từ Trái Đất nhìn thấy Mặt Trời chuyển động từ Đông sang Tây bằng cách khác được không?

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 181 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 181 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Spút-nhích có phải là một thiên thể không? Tại sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 183 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 183 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Em hãy mô tả các hình dạng của Mặt Trăng mà em đã nhìn thấy vào ban đêm.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 183 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Em có nhận xét gì về Trăng khuyết ở nửa đầu tháng và ở nửa cuối tháng?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 185 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 185 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Vẽ một sơ đồ cho thấy vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất khi quan sát thấy bán nguyệt.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 187 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 187 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Em đã biết Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất...

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 187 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 187 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Hành tinh nào gần Mặt Trời nhất, hành tinh nào xa Mặt Trời nhất?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 188 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 188 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong bốn hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời, một ngày của hành tinh nào có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 190 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 190 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Em đã từng nghe kể chuyện về dải Ngân Hà chưa? Em nhìn thấy dải Ngân Hà khi nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 190 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 190 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Theo em, dùng tên Ngân Hà để gọi tập hợp các thiên thể trong đó có Hệ Mặt Trời của chúng ta có hoàn toàn chính xác không? Tại sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 191 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 191 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Theo em dải Ngân Hà có chuyển động trên bầu trời đêm như các sao mà ta nhìn thấy không?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài