Bài 54: Hệ Mặt Trời

Bình chọn:
4.3 trên 55 phiếu
Lý thuyết Hệ Mặt Trời

Lý thuyết Hệ Mặt Trời KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 187 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 187 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Em đã biết Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất...

Xem lời giải

I. Hệ Mặt Trời
Câu hỏi mục I trang 188 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hành tinh nào gần Mặt Trời nhất, hành tinh nào xa Mặt Trời nhất?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 188 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lực hấp dẫn gây ra chuyển động của tám hành tinh xung quanh Mặt Trời phụ thuộc vào khối lượng và khoảng cách đến Mặt Trời của các hành tinh. Theo em dự đoán, thời gian quay quanh Mặt Trời của các hành tinh có giống nhau không?

Xem lời giải

II. Các hành tinh của hệ Mặt Trời
1. Các hành tinh vòng trong của hệ Mặt Trời
Câu hỏi mục II trang 188 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong bốn hành tinh vòng trong của Hệ Mặt Trời, một ngày của hành tinh nào có thời gian gần bằng một ngày của Trái Đất?

Xem lời giải

2. Các hành tinh vòng ngoài của hệ Mặt Trời
Câu hỏi mục II trang 189 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Người ta vẫn nói sao Hỏa, sao Kim, sao Thổ,…đều là các ngôi sao trong Hệ Mặt Trời. Nói như thế là đúng hay sai? Tại sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 189 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao ta nhìn thấy các hành tinh trong Hệ Mặt Trời? Em hãy giải thích bằng hình vẽ.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 189 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, sẽ nhìn thấy Mặt Trời lớn hơn hay nhỏ hơn so với khi ở Trái Đất?

Xem lời giải