Bài 5: Đo chiều dài

Bình chọn:
4.5 trên 111 phiếu
Lý thuyết Đo chiều dài

Lý thuyết Đo chiều dài KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu bài 5 trang 17 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình bên, em thấy đoạn thẳng AB hay CD dài hơn? Muốn biết chính xác ta phải làm gì?

Xem lời giải

I. Đơn vị độ dài
Câu hỏi mục I trang 17 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong thực tế, để đo các độ dài sau đây, người ta thường sử dụng đơn vị nào?

Xem lời giải

II. Dụng cụ đo chiều dài
Câu hỏi 1 mục II trang 18 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định GHĐ và ĐCNN của các thước đo trong hình 5.2. 1.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục II trang 18 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định GHĐ và ĐCNN của các thước đo trong hình 5.2. 2.

Xem lời giải

III. Cách đo chiều dài
Câu hỏi 1 mục III trang 18 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Tại sao cần ước lượng chiều dài trước khi đo?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục III trang 18 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một học sinh tiến hành đo chiều dài của một chiếc lá như trong hình 5.3. Em hãy phân tích và nêu nhận xét về cách đặt thước và đặt mắt của bạn. Hãy chỉ ra các lỗi (nếu có) trong phép đo này.

Xem lời giải

Hoạt động mục III trang 19 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đo chiều dài và độ dày của quyển sách Khoa học tự nhiên 6.

Xem lời giải