Trả lời Câu hỏi 1 mục III trang 18 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tại sao cần ước lượng chiều dài trước khi đo?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ước lượng chiều dài trước khi đo để chọn thước đo thích hợp với độ dài cần đo.

Lời giải chi tiết

Ta cần ước lượng chiều dài trước khi đo để chọn thước đo thích hợp với độ dài cần đo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5: Đo chiều dài