Chương VII: Đa dạng thế giới sống KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 34 phiếu
Hệ thống phân loại sinh vật

Lý thuyết Hệ thống phân loại sinh vật KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Mở đầu trang 86 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vậy để có thể dễ dàng tìm ra một loại sinh vật trong vô số các loài sinh vật trong tự nhiên, các nhà khoa học đã phân loại thế giới sống như thế nào?

Xem lời giải

I. Sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống
Câu hỏi mục I trang 86 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập của em thành từng nhóm dựa vào đặc điểm chung giữa chúng.

Xem lời giải

III. Giới và hệ thống phân loại năm giới
Câu hỏi mục III trang 88 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 25.4 và cho biết sinh vật được chia thành những giới nào?

Xem lời giải

Hoạt động mục III trang 89 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các loài trong hình 25.5 thuộc giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.

Xem lời giải

Khóa lưỡng phân

Lý thuyết Khóa lưỡng phân KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 90 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em có thể phân biệt được các loài không? Làm thế nào em có thể thực hiện được việc đó?

Xem lời giải

II. Xây dựng khóa lưỡng phân
Câu hỏi mục II trang 91 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho các loài sinh vật như hình bên. Tiến hành xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại chúng.

Xem lời giải

Vi khuẩn

Lý thuyết Vi khuẩn KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 92 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các sinh vật vô cùng nhỏ bé sống trong cơ thể chúng ta có số lượng lớn hơn một nửa tổng số tế bào cấu tạo nên cơ thể người.

Xem chi tiết

I. Đa dạng vi khuẩn
Hoạt động mục I trang 92 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 27.1, nhận xét về hình dạng của các loài vi khuẩn và xếp chúng vào các nhóm khác nhau.

Xem lời giải

II. Cấu tạo của vi khuẩn
Câu hỏi mục II trang 93 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 27.2, trình bày cấu tạo của tế bào vi khuẩn.

Xem lời giải

III. Vai trò của vi khuẩn
Câu hỏi 1 mục III trang 93 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 27.3, nêu vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 93 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu một số ứng dụng của vi khuẩn trong đời sống con người.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất