Bài 29: Virus

Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu
Virus

Lý thuyết Virus KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Mở đầu trang 98 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vậy virus là gì? Làm cách nào để phòng bệnh do virus gây ra?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 98 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 29.1, em có nhận xét gì về hình dạng của virus?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 99 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vì sao nói virus chưa có cấu tạo tế bào điển hình? Em có đồng ý với ý kiến cho rằng virus là vật thể không sống không? Giải thích.

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 99 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa trên hình dạng và cấu tạo của virus mà em đã học, quan sát các hình trong bảng, nêu tên các thành phần được chú thích trong hình và hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 mục IV trang 100 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc thông tin trên, kể tên các bệnh do virus gây ra. Ngoài các bệnh đó, virus còn gây ra các bệnh nào khác mà em biết?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục IV trang 100 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể tên các loại vaccine mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 mục IV trang 100 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em có biết mình đã từng được tiêm những loại vaccine nào không? Tại sao cần tiêm phòng nhiều loại vaccine khác nhau?

Xem lời giải