Trả lời câu hỏi 1 mục 4 trang 100 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Đọc thông tin trên, kể tên các bệnh do virus gây ra. Ngoài các bệnh đó, virus còn gây ra các bệnh nào khác mà em biết?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hiểu biết thực tiễn.

Lời giải chi tiết

Các bệnh do virus gây ra: thủy đậu, quai bị, viêm gan B, cúm, tai xanh ở lợn, lở mồm long móng, cúm gia cầm, ...


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 29: Virus