Bài 50: Năng lượng tái tạo

Bình chọn:
4.4 trên 48 phiếu
Lý thuyết Năng lượng tái tạo

Lý thuyết Năng lượng tái tạo KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 173 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 173 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Hình bên là cơ cấu nguồn năng lượng dùng để sản xuất điện ở nước ta năm 2015.

Xem lời giải

I. Nguồn năng lượng trong tự nhiên
Câu hỏi mục I trang 173 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 173 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Hãy kể tên các dụng cụ có trong lớp học hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng không tái tạo.

Xem lời giải

II. Nguồn năng lượng tái tạo
Câu hỏi mục II trang 174 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Nêu những điểm khác nhau giữa nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo. b) Những nguồn năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo: xăng, Mặt Trời, khí tự nhiên, gió.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 174 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các nhà khoa học dự đoán rằng đến năm 2100 sẽ không còn dầu và than trên Trái Đất. Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi ra sao khi nguồn nhiên liệu này cạn kiệt?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 174 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 50.2 dưới đây và trả lời các câu hỏi: a) Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời có thể được chuyển hóa thành điện như thế nào? (Hình 50.2a).

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 175 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm trong việc sử dụng năng lượng Mặt Trời thay thế nhiên nliệu hóa thạch trong Hình 50.3.

Xem lời giải