Trả lời Câu hỏi mục I trang 173 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 173 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Hãy kể tên các dụng cụ có trong lớp học hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng không tái tạo.

Đề bài

Hãy kể tên các dụng cụ có trong lớp học hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng không tái tạo.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên, liên tục được bổ sung thông qua các quá trình tự nhiên.

Lời giải chi tiết

- Đồ dùng hoạt động bằng nguồn năng lượng tái tạo trong lớp học là:

+ Bóng đèn

+ Quạt

- Đồ dùng hoạt động bằng nguồn năng lượng không tái tạo trong lớp học là:

+ Đèn cồn

+ Máy điều hòa


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí