Trả lời hoạt động 2 mục II trang 175 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm trong việc sử dụng năng lượng Mặt Trời thay thế nhiên nliệu hóa thạch trong Hình 50.3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát, phân tích hình vẽ.

Lời giải chi tiết

Ưu điểm:

+ Tiết kiệm chi phí

+ Bảo tồn các nguồn năng lượng không tái tạo

+ Góp phần giảm lượng chất thải, giảm ô nhiễm môi trường.

Nhược điểm:

+ Không đạt được hiệu quả tối đa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 50: Năng lượng tái tạo