Bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng

Bình chọn:
4.6 trên 112 phiếu
Lý thuyết Năng lượng và sự truyền năng lượng

Lý thuyết Năng lượng và sự truyền năng lượng KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 162 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 162 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong hình trên có những năng lượng nào mà em biết?

Xem lời giải

I. Năng lượng
Câu hỏi mục I trang 162 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 162 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Nếu không có năng lượng của thức ăn, của pin, năng lượng của ánh sáng mặt trời thì những hiện tượng nêu trên có thể diễn ra được không?

Xem lời giải

II. Năng lượng và tác dụng lực
Câu hỏi mục II trang 163 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 46.1 và đọc phần mô tả trong hình, rồi thảo luận nhóm để làm sáng tỏ hai ý:

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 163 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thổi xe đồ chơi Chuẩn bị: Vài chiếc xe đồ chơi giống nhau và một số ống hút. Tiến hành: Thổi hơi qua ống hút để tạo ra lực đẩy đủ mạnh làm cho xe đồ chơi chuyển động (Hình 46.2).

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 163 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm thêm ví dụ về mối liên hệ giữa năng lượng và tác dụng lực.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 163 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành các câu sau đây bằng cách ghi vào vở (hay phiếu học tập) các từ thích hợp trong khung, được đánh số thứ tự từ (1) đến (7). Ví du (1) – ánh sáng.

a) Năng lượng ____ (1) ____ của Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất được các loài thực vật hấp thụ để ____ (2) ____ và ____ (3) ____.

b) ____ (4) ____ dự trữ trong pin của điện thoại di động giúp điện thoại ghi và phát ra âm thanh, hình ảnh

Xem lời giải

III. Sự truyền năng lượng
Câu hỏi mục III trang 164 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 164 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Hãy tìm thêm ví dụ về sự truyền năng lượng trong thực tiễn.

Xem lời giải