Trả lời hoạt động 2 mục II trang 163 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy tìm thêm ví dụ về mối liên hệ giữa năng lượng và tác dụng lực.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức thực tiễn cuộc sống.

Lời giải chi tiết

Khi đạp xe, muốn xe chuyển động nhanh hơn thì ta phải tác dụng lực lên xe lớn hơn để truyền nhiều năng lượng làm xe chuyển động nhanh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu