Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 162 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nếu không có năng lượng của thức ăn, của pin, năng lượng của ánh sáng mặt trời thì những hiện tượng nêu trên có thể diễn ra được không?

Lời giải chi tiết

Nếu không có năng lượng của thức ăn, của pin, năng lượng của ánh sáng mặt trời thì những hiện tượng nêu trên không thể diễn ra được.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài