Bài 8: Đo nhiệt độ

Bình chọn:
4.7 trên 108 phiếu
Lý thuyết Đo nhiệt độ

Lý thuyết Đo nhiệt độ KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu bài 8 trang 24 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhúng tay trái vào bình nước lạnh, tay phải vào bình nước ấm rồi rút hai tay ra, cùng nhúng vào bình đựng nước nguội thì các bàn tay có cảm giác nóng, lạnh như thế nào?

Xem lời giải

I. Đo nhiệt độ
Câu hỏi mục I bài 8 trang 25 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nêu một tình huống cho thấy sự cần thiết của việc ước lượng nhiệt độ trong đời sống.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I bài 8 trang 25 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhìn hơi nước bốc lên từ cốc nước, em có thể ước lượng nhiệt độ của nước trong cốc được không? Việc ước lượng này có lợi ích gì?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I bài 8 trang 25 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các nhiệt độ sau: 00C; 50C; 36,50C; 3270C. Hãy chọn nhiệt độ thích hợp cho mỗi trường hợp ở hình 8.2.

Xem lời giải

III. Sử dụng nhiệt kế y tế
Câu hỏi mục III trang 26 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chỉ ra các thao tác sai khi dùng nhiệt kế trong các tình huống dưới đây:

Xem lời giải