Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mở đầu trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vậy, các tế bào được tổ chức và phối hợp hoạt động với nhau như thế nào trong cơ thể đa bào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 23.1 viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức của cơ thể từ thấp đến cao.

Xem lời giải

Hoạt động mục I trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 23.2 rồi thực hiện các yêu cầu dưới đây

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 80 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 23.3 và 23.4 nêu một số mô ở người và ở thực vật.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 81 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 23.5 và xác định vị trí một số cơ quan trong cơ thể người.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 81 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 23.6, hãy xác định vị trí và gọi tên các cơ quan tương ứng với các chữ cái từ A đến D. Ghép tên mỗi cơ quan đó với chức năng phù hợp được mô tả dưới đây:

Xem lời giải

Câu hỏi mục IV trang 82 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm hiểu một hệ cơ quan ở người và thực hiện các yêu cầu sau.

Xem lời giải