Trả lời hoạt động mục 1 trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 23.2 rồi thực hiện các yêu cầu dưới đây

a) Gọi tên các cấp tổ chức cơ thể tương ứng với các hình từ A tới E cho phù hợp

b) Nêu tên cơ quan của động vật và thực vật được minh họa ở hình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình và dựa vào lý thuyết các cấp độ tổ chức cơ thể.

Lời giải chi tiết

a) Các cấp độ tổ chức cơ thể tương ứng:

A. Tế bào

B. Mô

C. Cơ quan

D. Cơ thể

E. Quần thể

b) Tên cơ quan của động vật và thực vật được minh họa ở hình:

Với cá cóc: tim

Với cây sâm: lá, cành

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào