Trả lời câu hỏi mục 2 trang 80 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 23.3 và 23.4 nêu một số mô ở người và ở thực vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình và đọc tên các mô trong hình.

Lời giải chi tiết

Mô ở người gồm:

- Mô liên kết.

- Mô cơ.

- Mô biểu bì ở da.

Mô ở thực vật gồm có:

- Mô mạch gỗ.

- Mô mạch rây.

- Mô biểu bì.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào