Trả lời mở đầu trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em không thể chiến thắng một trận bóng đá nếu chỉ đá một mình. Làm việc theo nhóm thường hiệu quả hơn làm việc cá nhân. Trong cơ thể, các tế bào hoạt động theo cách đó. Vậy, các tế bào được tổ chức và phối hợp hoạt động với nhau như thế nào trong cơ thể đa bào?

Lời giải chi tiết

Trong cơ thể đa bào, các tế bào được tổ chức và phối hợp qua một số cấp tổ chức lớn trên cấp tế bào (tế bào --> mô --> cơ quan --> hệ cơ quan) để tạo thành cơ thể.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào