Trả lời câu hỏi mục 3 trang 81 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát Hình 23.6, hãy xác định vị trí và gọi tên các cơ quan tương ứng với các chữ cái từ A đến D. Ghép tên mỗi cơ quan đó với chức năng phù hợp được mô tả dưới đây:

1. Nâng đỡ cơ thể và vận chuyển các chất dinh dưỡng.

2. Tổng hợp chất dinh dưỡng cho cơ thể.

3. Hút nước và chất khoáng cho cơ thể.

4. Tạo ra quả và hạt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình và dựa vào lý thuyết các cấp độ tổ chức cơ thể.

Lời giải chi tiết

A. Hoa – 4. Tạo ra quả và hạt.

B. Lá – 2. Tổng hợp chất dinh dưỡng cho cơ thể.

C. Thân – 1. Nâng đỡ cơ thể và vận chuyển các chất dinh dưỡng.

D. Rễ - 3. Hút nước và chất khoáng cho cơ thể.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào