Chương I: Mở đầu về khoa học tự nhiên KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu
Câu hỏi mở đầu bài 1 trang 7 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu tên các phát minh khoa học và công nghệ được ứng dụng vào các đồ dùng hằng ngày ở hình bên. Nếu không có những phát minh này thì cuộc sống của con người sẽ như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 7 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết trong các vật sau đây, vật nào là vật sống, vật nào là vật không sống?

Xem lời giải

Hoạt động 1mục III trang 8 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 1.1 dưới đây mô tả một số hiện tượng. Các em hãy đọc và thực hiện yêu cầu ghi dưới mỗi hình.

Xem lời giải

Hoạt động 2 mục III trang 8 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy chép bảng 1.1 vào vở rồi sắp xếp các hiện tượng ở Hình 1.1 vào ba lĩnh vực chính của KHTN bằng cách đánh dấu "X" vào bảng?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 mục IV trang 9 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào Hình 1.2, hãy so sánh các phương tiện mà con người sử dụng trong một số lĩnh vực của đời sống khi khoa học và công nghệ còn chưa phát triển và hiện nay. Tìm thêm ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục IV trang 9 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chỉ ra những lợi ích và tác hại của ứng dụng khoa học tự nhiên trong Hình 1.3 đối với con người và môi trường sống.

Xem lời giải

Hoạt động mục IV trang 10 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cùng các bạn trong nhóm học tập phân công mỗi người tìm đọc tiểu sử của một trong năm nhà khoa học nổi tiếng dưới đây, rồi viết tóm tắt về quốc tịch, ngày sinh, phát minh quan trọng và điều mà em thích nhất ở nhà khoa học đó: 1. Niu-tơn, 2. Đác-uyn, 3.Pa-xtơ, 4. Ma-ri Quy-ri, 5. Anh-xtanh.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu bài 2 trang 11 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, những hoạt động nào trong phòng thực hành ở hình bên là không an toàn?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 11 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy cho biết mỗi biển báo trong Hình 2.2 có ý nghĩa gì? Cả 3 biển báo này có đặc điểm gì chung?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 mục II trang 12 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao cần đeo kính bảo vệ mắt, đeo găng tay và mặc áo choàng (nếu có) khi làm thí nghiệm với hóa chất?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục II trang 12 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tại sao chúng ta cần phân biệt được những kí hiệu cảnh báo nguy hiểm trong phòng thực hành? b) Hãy chỉ ra nội dung cảnh báo về chất độc, chất ăn mòn, chất độc sinh học, điện cao thế, ứng với mỗi kí hiệu trong hình dưới đây.

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 12 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hai cột, cột (1) là "An toàn" và cột (2) là "Không an toàn" trên Phiếu học tập. Sắp xếp các tình huống dưới đây (chỉ cần ghi a, b, c, ...) vào đúng cột.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu bài 3 trang 13 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Muốn nhìn rõ dấu vân tay, một con bọ cánh cứng nhỏ hoặc gân của những chiếc lá thì theo em phải dùng dụng cụ nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 13 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn loại kính lúp trong Hình 3.1 các công việc sau.

Xem lời giải

Hoạt động 1 mục II trang 14 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng kính lúp quan sát một dòng chữ thật nhỏ.

Xem lời giải

Hoạt động 2 mục II trang 14 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giữ kính lúp phía trên chiếc lá, điều chỉnh kính để em có thể nhìn rõ các chi tiết trên lá.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu bài 4 trang 15 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Để quan sát gân của một lá cây ta có thể dùng kính lúp. Tuy nhiên, để quan sát tế bào của chiếc lá này, thì ta phải làm thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 15 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Những mẫu vật nào sau đây có thể quan sát trực tiếp bằng mắt, phải dùng kính lúp, kính hiển vi quang học? Giải thích tại sao.

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 16 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát tế bào lá cây bằng kính hiển vi quang học.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu bài 5 trang 17 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình bên, em thấy đoạn thẳng AB hay CD dài hơn? Muốn biết chính xác ta phải làm gì?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài