Chương I: Mở đầu về khoa học tự nhiên KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.7 trên 116 phiếu
Giới thiệu về Khoa học tự nhiên

Lý thuyết Giới thiệu về Khoa học tự nhiên KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu bài 1 trang 7 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy nêu tên các phát minh khoa học và công nghệ được ứng dụng vào các đồ dùng hằng ngày ở hình bên. Nếu không có những phát minh này thì cuộc sống của con người sẽ như thế nào?

Xem lời giải

I. Khái niệm Khoa học tự nhiên
II. Vật sống và vật không sống
Câu hỏi mục II trang 7 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết trong các vật sau đây, vật nào là vật sống, vật nào là vật không sống?

Xem lời giải

III. Các lĩnh vực chính của khoa học tự nhiên
Hoạt động 1mục III trang 8 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 1.1 dưới đây mô tả một số hiện tượng. Các em hãy đọc và thực hiện yêu cầu ghi dưới mỗi hình.

Xem lời giải

Hoạt động 2 mục III trang 8 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy chép bảng 1.1 vào vở rồi sắp xếp các hiện tượng ở Hình 1.1 vào ba lĩnh vực chính của KHTN bằng cách đánh dấu "X" vào bảng?

Xem lời giải

IV. Khoa học tự nhiên với công nghệ và đời sống
Câu hỏi 1 mục IV trang 9 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào Hình 1.2, hãy so sánh các phương tiện mà con người sử dụng trong một số lĩnh vực của đời sống khi khoa học và công nghệ còn chưa phát triển và hiện nay. Tìm thêm ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục IV trang 9 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chỉ ra những lợi ích và tác hại của ứng dụng khoa học tự nhiên trong Hình 1.3 đối với con người và môi trường sống.

Xem lời giải

Hoạt động mục IV trang 10 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cùng các bạn trong nhóm học tập phân công mỗi người tìm đọc tiểu sử của một trong năm nhà khoa học nổi tiếng dưới đây, rồi viết tóm tắt về quốc tịch, ngày sinh, phát minh quan trọng và điều mà em thích nhất ở nhà khoa học đó: 1. Niu-tơn, 2. Đác-uyn, 3.Pa-xtơ, 4. Ma-ri Quy-ri, 5. Anh-xtanh.

Xem lời giải

An toàn trong phòng thực hành

Lý thuyết An toàn trong phòng thực hành KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu bài 2 trang 11 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, những hoạt động nào trong phòng thực hành ở hình bên là không an toàn?

Xem lời giải

I. Một số kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành
Câu hỏi mục I trang 11 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy cho biết mỗi biển báo trong Hình 2.2 có ý nghĩa gì? Cả 3 biển báo này có đặc điểm gì chung?

Xem lời giải

II. Một số quy định an toàn trong phòng thực hành
Câu hỏi 1 mục II trang 12 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại sao cần đeo kính bảo vệ mắt, đeo găng tay và mặc áo choàng (nếu có) khi làm thí nghiệm với hóa chất?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục II trang 12 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tại sao chúng ta cần phân biệt được những kí hiệu cảnh báo nguy hiểm trong phòng thực hành? b) Hãy chỉ ra nội dung cảnh báo về chất độc, chất ăn mòn, chất độc sinh học, điện cao thế, ứng với mỗi kí hiệu trong hình dưới đây.

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 12 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hai cột, cột (1) là "An toàn" và cột (2) là "Không an toàn" trên Phiếu học tập. Sắp xếp các tình huống dưới đây (chỉ cần ghi a, b, c, ...) vào đúng cột.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất