Chương IX: Năng lượng KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mở đầu trang 162 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 162 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong hình trên có những năng lượng nào mà em biết?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 162 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 162 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Nếu không có năng lượng của thức ăn, của pin, năng lượng của ánh sáng mặt trời thì những hiện tượng nêu trên có thể diễn ra được không?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 163 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 163 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Quan sát hình 46.1 và đọc phần mô tả trong hình, rồi thảo luận nhóm để làm sáng tỏ hai ý:

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 164 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 3 trang 164 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Hãy tìm thêm ví dụ về sự truyền năng lượng trong thực tiễn.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 165 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 165 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Em hãy chỉ ra các dạng năng lượng xuất hiện trong những hiện tượng ở hình trên.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 165 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 165 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. ). Nêu những gì đang xảy ra đối với các vật đó.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 165 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 165 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Gọi tên dạng năng lượng chính được sử dụng trong mỗi tình huống sau đây:

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 168 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 168 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Khi trời lạnh, ta thường xoa hai bàn tay vào nhau và thấy tay nóng lên. Tại sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 168 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 168 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Vẽ sơ đồ chỉ ra sự chuyển hóa năng lượng (còn được gọi là sơ đồ dòng năng lượng ) của đèn pin.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 169 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 169 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Thảo luận: Thí nghiệm trên chứng tỏ điều gì?

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 171 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 171 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong ba cách đun nước ở hình bên, cách đun nào ít hao phí năng lượng nhất? Tại sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 171 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 171 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong việc đun sôi nước như hình trên, năng lượng nào là hữu ích, năng lượng nào là hao phí.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 171 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 171 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận định trên.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 173 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 173 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Hình bên là cơ cấu nguồn năng lượng dùng để sản xuất điện ở nước ta năm 2015.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 173 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 173 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Hãy kể tên các dụng cụ có trong lớp học hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng không tái tạo.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 173 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 173 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Nêu những điểm khác nhau giữa nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo.

Xem lời giải

Câu hỏi mở đầu trang 176 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 176 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Chỉ ra những chi tiết trong hình bên có sự lãng phí năng lượng

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 176 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 1 trang 176 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 177 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mục 2 trang 177 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Những biện pháp nào dưới đây giúp tiết kiệm năng lượng?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài