Bài 41: Biểu diễn lực

Bình chọn:
4.4 trên 77 phiếu
Lý thuyết Biểu diễn lực

Lý thuyết Biểu diễn lực KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 147 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 147 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Khi đặt một hộp bút lên tay, ta dễ dàng cảm thấy có lực tác dụng. Tuy nhiên, ta lại không thể nhìn thấy lực. Vậy theo em, làm thế nào để biểu diễn (vẽ) lực?

Xem lời giải

I. Các đặc trưng của lực
1. Độ lớn của lực
Câu hỏi mục I trang 147 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em lực nào trong hình 41.1 là mạnh nhất, yếu nhất? Hãy sắp xếp các lực này theo thứ tự độ lớn tăng dần.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 147 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy so sánh độ lớn lực kéo của hai đội kéo co trong Hình 41.2a và 41.2b.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 147 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm hai lực trong đời sống có độ lớn khác nhau.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 147 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy mô tả bằng lời phương và chiều của các lực trong hình 41.5.

Xem lời giải

3. Phương và chiều của lực
II. Biểu diễn lực
Hoạt động mục II trang 149 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu các đặc trưng của các lực vẽ trong mặt phẳng đứng dưới đây theo tỉ xích 1 cm ứng với 1N.

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 149 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy vẽ các mũi tên biểu diễn các lực ở hìmh dưới, biết: a) Lực của nam châm tác dụng lên kẹp giấy (0,5 N). b) Lực của lực sĩ tác dụng lên quả tạ (50 N). c) Lực của dây cao su tác dụng lên viên đạn đất (mỗi giây 6 N). (Với mỗi trường hợp phải nêu rõ tỉ xích đã chọn cho độ lớn của lực).

Xem lời giải