Bài 14: Một số nhiên liệu

Bình chọn:
4.1 trên 64 phiếu
Một số nhiên liệu

Ly thuyết Một số nhiên liệu KHTN 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Mở đầu trang 50 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức

Với tốc độ tiêu thụ như hiện tại, loài người sẽ nhanh chống cạn kiệt các nguồn nhiên liệu thông thường như than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên. Em hình dung khi đó loài người sẽ sống thế nào?

Xem lời giải

I. Các loại nhiên liệu
Câu hỏi mục I trang 50 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức

1. Nhiên liệu tồn tại ở những trạng thái nào? 2. Em hãy cho biết ứng dụng của các nhiên liệu: dầu hỏa, gỗ, xăng, than đá, khí nhiên nhiên

Xem lời giải

II. Nguồn nhiên liệu, tính chất và cách sử dụng nhiên liệu
Câu hỏi mục II trang 51 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức

1. Hãy kể tên các nhiên liệu thường dùng cho việc đun nấu và nêu cách dùng nhiên liệu đó an toàn, tiết kiệm 2. Hãy cho biết một số tác động đến môi trường khi sử dụng nhiên liệu hóa thạch

Xem lời giải

Hoạt động mục II trang 51 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức

Tìm hiểu tính chất của nhiên liệu 1. Quan sát việc sử dụng nhiên liệu trong đời sống hằng ngày như bật bếp gas, bật chiếc bật lửa gas, châm lửa đèn dầu, đốt cháy than củi,...Em hãy nhận xét về tính bắt lửa của nhiên liệu gas, dầu, than. Để dập tắt bếp than củi, em làm thế nào? 2. Khi mở nắp bình chứa xăng, dầu ta ngửi thấy mùi đặc trưng của chúng? Tại sao 3. Nêu các tính chất của nhiên liệu mà em quan sát thấy

Xem lời giải

III. Sơ lược về an ninh năng lượng
Câu hỏi mục III trang 51 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức

Hãy nêu một số nguồn năng lượng khác có thể dùng để thay thế năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch

Xem lời giải