Trả lời mở đầu trang 50 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức


Đề bài

Với tốc độ tiêu thụ như hiện tại, loài người sẽ nhanh chóng cạn kiệt các nguồn nhiên liệu thông thường như than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên. Em hình dung khi đó loài người sẽ sống thế nào?


Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm nhiên liệu mới thay thế

Lời giải chi tiết

Với tốc độ tiêu thụ như hiện tại,loài người sẽ nhanh chóng cạn kiệt các nguồn nhiên liệu thông thường như than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên.

=> Khi đó loài người sẽ tìm kiếm ra được nguồn nhiên liệu mới thay thế các nguồn nhiên liệu hóa thạch cũ để có thể duy trì sự tồn tại và phát triển.


Loigiaihay.comBình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 14: Một số nhiên liệu