Chương VI: từ Tế bào tới cơ thể KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Cơ thể sinh vật

Lý thuyết Cơ thể sinh vật KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 75 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bằng mắt thường, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy con ếch nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy con trùng amip dưới kính hiển vi.

Xem lời giải

I. Cơ thể là gì?
Câu hỏi mục I trang 75 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 22.1 và nêu các quá trình sống cơ bản của cơ thể?

Xem lời giải

Hoạt động mục I trang 75 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 22.2 và thảo luận nhóm các nội dung sau:

Xem lời giải

II. Cơ thể đơn bào và cơ thể bào
Câu hỏi mục II trang 77 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 22.5 và xác định cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào.

Xem lời giải

Tổ chức cơ thể đa bào

Lý thuyết Tổ chức cơ thể đa bào KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vậy, các tế bào được tổ chức và phối hợp hoạt động với nhau như thế nào trong cơ thể đa bào?

Xem lời giải

I. Các cấp tổ chức của cơ thể đa bào
Câu hỏi mục I trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 23.1 viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức của cơ thể từ thấp đến cao.

Xem lời giải

Hoạt động mục I trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 23.2 rồi thực hiện các yêu cầu dưới đây

Xem lời giải

II. Từ tế bào tạo thành mô
Câu hỏi mục II trang 80 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 23.3 và 23.4 nêu một số mô ở người và ở thực vật.

Xem lời giải

III. Từ mô tạo thành cơ quan
Câu hỏi 1 mục III trang 81 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 23.5 và xác định vị trí một số cơ quan trong cơ thể người.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 mục III trang 81 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 23.6, hãy xác định vị trí và gọi tên các cơ quan tương ứng với các chữ cái từ A đến D. Ghép tên mỗi cơ quan đó với chức năng phù hợp được mô tả dưới đây:

Xem lời giải

IV. Từ cơ quan tạo thành hệ cơ quan
Câu hỏi mục IV trang 82 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm hiểu một hệ cơ quan ở người và thực hiện các yêu cầu sau.

Xem lời giải

Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào

Lý thuyết Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất