Trả lời câu hỏi mục 1 trang 79 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 23.1 viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức của cơ thể từ thấp đến cao.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào